I virksomheden


I DIN VIRKSOMHED

Den seneste lukkelov, som tillader lange åbningstider hver dag i ugen, har øget strømudgifterne betydeligt for butiksejerne, idet de fleste har en veritabel sværm af lysstofrørarmaturer hængende.


Også fabrikker og værksteder af alle slags kan drage fordele ved udskiftning til LED-teknik.

En af mine forretningskunder fik ved et besøg af Arbejdstilsynet påtalt, at belysningen var for svag.

Efter udskiftning til LED-lysrør er den side af sagen så ude af verden, og de ansatte har ytret stor tilfredshed med resultatet.


Det drejer sig ofte om dobbeltarmaturer med T5 eller T8 lysstofrør. Disse strømslugere kan med fordel udskiftes med LED-lysrør, som forbruger under halvdelen. Især ældre T8 armaturer med induktive drosselspoler bruger uforholdsmæssigt meget strøm, da det meste af den tilførte energi bliver omsat i varme.

Alm. lysstofrør taber ca. halvdelen af deres lysstyrke på det første år, og for at opretholde lysstyrken bør de skiftes hvert eller hvert andet år.

LED-lysrør beholder deres lysstyrke og skal først udskiftes efter 10-11 år eller mere, afhængigt af den daglige brændetid.

Det vil sige, at der kan spares på både strøm og indkøb af nye rør plus arbejdsløn for udskiftning.


Udendørs sidder ofte projektører med strømslugende metalhalogenrør, som sædvanligvis ikke holder mere end ca. 2.000 timer. Disse kan med fordel skiftes ud med LED flood lights eller vandtætte LED-lysarmaturer, idet levetiden her ifølge producenten er hele 50.000 timer.


Udskiftning foregår ved, at spole m.v. kobles fra og rørene forbindes således:

Denna sida på svenska

Klicka här för sidan pä svenska

This page in English

Click for this site in english

Diese Seite auf Deutsch

Klicken Sie hier für die Seite in deutscher Sprache

Rørene er tydeligt mærkede i den ende, som skal have strøm. Denne type kaldes "one-end input" og er den fremhærskende type idag.


Tidligere kunne man købe LED-lysrør, som helt enkelt blev skiftet ud med det gamle rør, men det har vist sig, at da spolen blev brugt som gennemgang (dog uden at forbruge strøm) og måske en dag stod af, skulle man alligevel bygge armaturet om.

Derfor har man idag forladt denne teknologi, og man bør undgå denne type, hvis man skulle blive tilbudt den.


Priser og tekniske specifikationer findes på siden "Prislister" i menuen til i toppen