Hem


TERRAJOVA

Facebookgrupp

Klicka på ikon

LED-BELYSNING

EGENIMPORT OCH FÖRSÄLJNING

GRATIS RÅDGIVNING


Detta är en hemsida om LED-belysning. Jag vill berätta lite om, hvad LED är, och hur man med fördel kan byta de existerande ljuskällor, (päror, ljusrör, strålkastere eller annan form för belysning, såväl ute som inna.


Sidan har delats upp i kategorier med LED-belysningskällor för hhv. hem, verksamhet och hobby.


TERRAJOVA I/S ägas och drivas av mig, som heter Vagn Palm Hansen. Jag föddes 1946 och är som följ av detta pensionär.

Jag är av den typ, som inte bara kan sitte stilla, og da jag så upptäckte, att min pension beskäres kraftigt p.g.a. 21 års arbete utomlands måste något hända.

I begyndelsen ble det till import och försällning till vänner och bekanta innom akvarie- och terrariehobby, men det ble snabbt för mycket till att vära legalt, och därmed ble TERRAJOVA I/S skapat i september 2011.

Navnet kommer från TERRA (för terrarium), JO för Jonna (min fru) och VA för Vagn (och det är så mig).


Telefonerne är stort sett alltid öppne, och ellers kan man använda sig av email eller besök (efter avtal), om man vil beställa eller har frågor till LED.


KOM IHÅG: Ingan frågor är för dumma!


TERRAJOVA är ingan traditionell nethandel med varukorg och slika saker, da det är min filosofi att ha kontakt med kunden pr. telefon, email eller personligt före en evt. handel, da man därvid undvikar en masse misförstand med därav följande byte fram och tillbaka, och det är bara PostNorden, som tjänar på dét.


Telefonnumre, emailadresse m.v. hittas på siden

Kontakt i menuen til vänster. 

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus


IMPORT OG SALG AF -

OG GRATIS RÅDGIVNING OM -

LED-BELYSNING


Dette er en hjemmeside om LED-belysning. Jeg vil fortælle lidt om, hvad LED er, og hvordan man med fordel kan udskifte de eksisterende lyskilder, hvad enten det drejer sig om pærer, lysstofrør, projektører eller anden form for belysning, både ude og inde.


Siden er delt op i kategorier med LED-belysningskilder for hhv. hjem, virksomhed og hobby.


TERRAJOVA I/S ejes og drives af mig, som hedder Vagn Palm Hansen. Jeg er født i 1946 og er som følge deraf folkepensionist.

Jeg er typen, som ikke kan sidde stille, og da jeg så fandt ud af, at min pension blev beskåret kraftigt p.g.a. 21 års udlandsophold, skulle der ske noget.

I første omgang blev det til import og salg til venner og bekendte i akvarie- og terrariehobbyen, men det blev hurtigt for meget til at være lovligt, og dermed blev TERRAJOVA I/S skabt i september 2011.

Navnet kommer af TERRA (for terrarium), JO for Jonna (min kone) og VA for Vagn (og det er så mig).


Telefonerne er stort set altid åbne, og ellers kan man benytte sig af email eller besøg (efter aftale), hvis man har spørgsmål til LED.


HUSK: Ingen spørgsmål er for dumme!


TERRAJOVA har ingen traditionel netbutik med varekurv og den slags, da det er min filosofi at have kontakt med kunden, enten pr. telefon, email eller personligt før en evt. handel, da man derved undgår en masse misforståelser med deraf følgende bytning frem og tilbage, og det er kun PostDanmark, som tjener på dét.


Telefonnumre, emailadresse m.v. findes på siden

Kontakt i menuen til venstre.