Tillbehör

TILLBEHÖR

Vattentätta fattninger till T8 LED-ljusrör. Dessa fattninger är lik de, som sitter i de flesta heldäkkande ljusarmaturer till akvarier.

Problemet med de existerande fattninger är, at "slidserne" till montering av rörena sitter horisontell (de sitter ofta på båda sidor av en gemensam "balk")

Da vattentätta LED-ljusrör inte har roterbar sockel, vill rörene lysa horisontell efter montering.


Dessa fattninger kan monteras, så rörene ljuser vertikalt ned i akvariet.

De tränger ingan "balk", da 230V ström går direkt i fattningen utan en spol.

De kan lätt monteras på en flat aluminiumsskinne el. lign., som så fastgöras i ljuskappen.


Pris pr. stk. inkl. moms: DKR 48,00

Dessa fattninger (T8) är i lager.


Samma fattninger till T5 kan fås på beställning.


*Vanliga fattningar till T8

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus

DKR 8,50 pr. stk.

DKR 14,00 pr. sätt